Operational excellence

Operational excellence is één van de waarde strategieën volgens Treacy en Wiersema. Zij pleiten ervoor dat een organisatie alle 3 de disciplines moet beheersen maar tenminste onderscheidend moet zijn in 1 van deze facetten.  Dit zijn:

  • Oprational excellence
  • Product leadership (product innovatie)
  • Customer intimacy

Wat is operational excellence?

Operational excellence is de overtuiging van een organisatie om te focussen op efficiëntie, gestroomlijnde operaties en Suply Chain Management. Operational excellence werd gezien als een manier om standaard producten of diensten tegen een zo laag mogelijke prijs te verkopen, inmiddels is dit begrip verbreedt. Dezer dagen ligt de focus meer op betrouwbaar zijn, ontwikkeling van producten of diensten en het realiseren en leveren van de juiste producten tegen een scherpe prijs. Kortom, er wordt met operational excellence aan 2 kanten gewerkt:

  • Kostenkant (efficiënt en doelmatigheid)
  • Opbrengstenkant (effectief en doeltreffendheid)

De klant staat centraal

De klant staat centraal binnen het proces van operational excellence. Om waarde toe te voegen voor de klant moet het juiste product geleverd worden, op tijd en voor een goede prijs. De meeste organisaties die zich focussen op creëren van waarde voor de klant zijn succesvoller in operational excellence dan organisaties die zich focussen op kostenbesparingen. Dit is omdat organisaties die zich focussen op kosten besparingen vaak de behoefte van de klant uit het oog verliezen.

Operational excellence en Lean Six Sigma

Operational excellence is geen methode maar een mindset en overtuiging. Om deze mindset en overtuiging te realiseren kiezen organisaties voor methodieken die dit ondersteunen. Lean Six Sigma is een populaire methodiek die dit ondersteunt. Dit biedt organisaties een gestructureerde manier om zich continu te kunnen verbeteren. Door te focussen op wat echt belangrijk is voor de klant en door fouten terug te dringen. Hiermee worden het aantal processtappen verminderd (Lean) en wordt de uitkomst van de processen voorspelbaar gemaakt (Six Sigma).

Was this article helpful?